Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

MsLethien
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
Reposted fromhavingdreams havingdreams viablackdrama blackdrama
MsLethien
Jesteśmy zbudowani z przypadków. Z pozornie nieważnych zdarzeń, które wpływają potem na nasze życie.
— Zbigniew Hołdys dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viablackdrama blackdrama
MsLethien
7409 8bcc
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viablackdrama blackdrama
MsLethien
4106 eb06
Reposted fromiblameyou iblameyou viablackdrama blackdrama
MsLethien

July 13 2017

MsLethien
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viawishyouwerehere wishyouwerehere
MsLethien
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
MsLethien
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
MsLethien
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
MsLethien
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
MsLethien
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
MsLethien
7810 ff9f 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
MsLethien
Boli mnie, boli mnie jak cholera, płakać mi się chce. Boli mnie brak ciebie. Nie sądziłam, że aż tak. Że aż tak bardzo i bez wyjścia.
— Marta Dzido
MsLethien
Najstraszniej bywa, kiedy budząc się z koszmaru nie ma nikogo mogącego zapewnić, że to jedynie potworny sen.
...i wtedy rzeczywistość staje się potworniejsza.
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
MsLethien
3009 6923 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
MsLethien
Dom to miejsce, gdzie dusza rozbiera się do naga. Dom to miejsce, gdzie można zdjąć maskę i dać się domowi pogłaskać po policzku. Dom kołysze do snu. Dom nie ocenia, nie rozlicza, dom kocha bezwarunkowo i bezinteresownie. Tylko dom tak kocha. Jeśli jest prawdziwym domem.
— Agnieszka Kacprzyk - Klinika kukieł
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka
MsLethien
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viacamillee camillee
MsLethien
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacamillee camillee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl