Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

MsLethien
MsLethien
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa

September 26 2017

9062 c0d0
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
MsLethien
Reposted fromshakeme shakeme
MsLethien
0031 4e74 500
Reposted fromiammistake iammistake
MsLethien
0019 abd2
serenity
Reposted fromindivisualist indivisualist
MsLethien
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaromantycznosc romantycznosc
MsLethien
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
MsLethien
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
MsLethien
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viaromantycznosc romantycznosc
MsLethien
2508 cc00 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaromantycznosc romantycznosc
MsLethien
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaromantycznosc romantycznosc
MsLethien

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
MsLethien
MsLethien

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

MsLethien
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaromantycznosc romantycznosc
2829 20d5
Reposted frommrngiii mrngiii viaromantycznosc romantycznosc
MsLethien
7435 10c1 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
3022 b2d8 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaeazyi eazyi
MsLethien
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaolls503 olls503
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl